Historia kościoła

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli – zabytkowy drewniany kościół katolicki znajdujący się w Suchcicach, w gminie Drużbice, w powiecie bełchatowskim, w województwie łódzkim. Jest kościołem parafialnym w parafii św. Ignacego Loyoli w Suchcicach, w dekanacie bełchatowskim, w archidiecezji łódzkiej.

Drewniany modrzewiowy kościół pw. św. Ignacego Loyoli został wybudowany w 1779. Fundatorem świątyni był Ignacy Andrzej Suchecki herbu Poraj, chorąży sieradzki, ówczesny dziedzic wsi.
25 grudnia 1780 abp gnieźnieński Antoni Ostrowski erygował parafię Suchcice.

Kościół jest drewniany, modrzewiowy, odnowione wnętrze pokryto drewnem sosnowym, wybudowany w konstrukcji zrębowej, oszalowany deskami. Dach wielospadowy, kryty drewnianym gontem. Od północnej strony dobudowana w 1903 kruchta.
Dach zwieńczony wieżyczką, z krytą miedzianą blachą sygnaturką. Wokół kościoła rosną stare zabytkowe lipy. Murowana dzwonnica, z dwoma dzwonami, ulokowana jest w przykościelnym ogrodzeniu. W rejestrze zabytków pod nr 179 (decyzja z 26 maja 1967) wpisany jest budynek a pod nr 337 (decyzja z 28 marca 1984) park dworski i zieleń wokół kościoła.

Wyposażenie kościoła:

  • ołtarz główny z obrazami św. Ignacego Loyoli i Świętej Trójcy,
  • ołtarze boczne z obrazami św. Kazimierza, św. Antoniego Padewskiego, Ewy i Matki Bożej Jasnogórskiej,
  • drewniana rzeźbiona droga krzyżowa (1991).

Ołtarze wykonane są z desek pokrytych malowanym płótnem.

Źródło: Wikipedia

 

Kościół Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach